Опис продукту

Генетика нового покоління
ПРИНЦ – є продуктом генетики ДСВ нового покоління. В сучасних умовах ведення агровиробництва, під впливом біотичних та абіотичних факторів, вимоги до гібридів озимого ріпаку зростають. Серед факторів ризику останнім часом все актуальніше звучить жовтий вірус турнепсу (TuYV). Протягом останніх років осінь стає більш пролонгованою та теплою, а це є ідеальними умовами для розвитку попелиць, які й переносять вірус TuYV. ПРИНЦ, маючи ген стійкості до жовтого вірусу турнепсу, убезпечує виробника від ризиків зниження врожайності в умовах тиску шкідників та інфікування посівів. Адже найбільша шкодочинність вірусу TuYV проявляється при накладенні факторів стресу на рослини, таких як, посуха та спека у весняно-літній період вегетації, що останніми роками особливо актуально для умов вирощування по всій території України.

Фокус на максимальну ефективність
Крім генетичної стійкості до TuYV в гібриді поєднано ряд ключових, для умов сьогодення, ознак.  ПРИНЦ – гібрид компактноготипу. Він створювався з фокусом на максимальну ефективність. Так йому притаманна висока ефективність засвоєння азотного живлення, що важливо для інтенсивних технологій вирощування з використанням високих фонів живлення, в т. ч. органічного. Отримавши переваги компактного типу, гібрид не схильний до вилягання. Архітектура рослини забезпечує рівномірність освітлення стручків на усіх ярусах і рівномірність визрівання. Раннє цвітіння та дозрівання дає можливість ПРИНЦУ ефективно використати запаси вологи, уникнувши при цьому високих температур під час фази цвітіння-наливу, що лягає в основу реалізації закладеного генетичного потенціалу.

  • Стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV
  • Висока олійність
  • Стійкість до вилягання
  • Придатність до пізнього посіву

Врожай і структура врожайності

Врожайність
+ + +
Олійність
+ +
Врожайність
+ + +
Олійність
+ +

Агрономічні характеристики

Дозрівання
+
Холодостійкість
+ + +
Висота рослини
+
Розвиток восени
+ +
Розвиток навесні
+ +
Дозрівання
+
Холодостійкість
+ + +
Висота рослини
+
Розвиток восени
+ +
Розвиток навесні
+ +

Стійкості

Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до осипання
+ +
Стійкість до фомозу
+ +
Посухостійкість
+ +
Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до осипання
+ +
Стійкість до фомозу
+ +
Посухостійкість
+ +

Строк посіву

Ранній посів
+
Пізній посів
+ + +
Ранній посів
+
Пізній посів
+ + +

Рекомендовані зони вирощування 

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.