Опис продукту

Гібрид ДІПЛО є результатом нового генетичного відбору, адже показує високу адаптивність до умов вирощування та стресостійкість до впливу негативних чинників. Основою цього є комплекс генетичних
стійкостей до Жовтого вірусу турнепсу (TuYV) і Фомозу (RLM-7), що поєднується з генетичною стійкістю до розтріскування стручків. Стан рослин перед входженням в зиму в умовах тиску шкідників та несприятливих погодних факторів стає все більш вирішальним. Розвиток кореня і надземної маси напряму корелює з високою врожайністю. Тому саме це забезпечує ДІПЛО високі та стабільні врожаї. ДІПЛО входить до нового покоління N-Efficiency-гібридів, яким притаманна висока ефективність поглинання, засвоєння та використання азотного живлення. Ця ознака є базовою для продуктивності гібриду і в ДІПЛО вона поєднана з високою посухостійкістю, що забезпечує відмінні результати, навіть за складних умов. 

  • Висока посухостійкість
  • Висока зимостійкість
  • Високий вміст олії в зерні

Врожай і структура врожайності

Врожайність зерна
+ + +
Олійність
+ + +
Врожайність зерна
+ + +
Олійність
+ + +

Агрономічні характеристики

Дозрівання
+ +
Зимостійкість
+ + +
Висота рослини
+ + +
Розвиток восени
+ + +
Розвиток навесні
+ +
Дозрівання
+ +
Зимостійкість
+ + +
Висота рослини
+ + +
Розвиток восени
+ + +
Розвиток навесні
+ +

Стійкості

Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до фомозу
+ + +
Стійкість до осипання
+ + +
Посухостійкість
+ + +
Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до фомозу
+ + +
Стійкість до осипання
+ + +
Посухостійкість
+ + +

Строк посіву

Ранній посів
+
Пізній посів
+ + +
Ранній посів
+
Пізній посів
+ + +

Рекомендований для вирощування

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.