Сві­то­вий ре­корд пше­ни­ці з сор­том ДСВ

В Англії встановлено новий світовий рекорд врожайності озимої пшениці. Сорт-рекордсмен виведений компанією ДСВ.

Фермер Тім Ламіман з Лінкольшира (графство на сході регіону Мідлендс в Англії) на своїй фермі зібрав площу 8.3га з врожайністю 17,95 т/га., що на сьогоднішній день стало новим світовим рекордом врожайності озимої пшениці.

То­ва­ро­обіг ком­па­нії Deutsche Saatveredelung AG зріс на 15%, а ре­зуль­та­ти ком­па­нії по­дво­ї­лись

В 2021/2022 фінансовому році компанія Deutsche Saatveredelung AG (DSV) знову покращила результати, порівняно з попереднім роком. DSV груп досягнула об’єму продаж на рівні 240,6 мільйонів євро, що складає + 15%, порівняно з минулим роком. EBT компанії 17,9 мільйонів євро.

Ре­зуль­та­ти вро­жай­но­сті ози­мо­го рі­па­ку ДСВ в 2022 році

Цього не простого року українським аграріям вдалось зібрати достойний врожай озимого ріпаку 

Су­ча­сні гі­бри­ди ози­мо­го рі­па­ку ДСВ можна на­зва­ти гі­бри­да­ми „Сlimate change“ – ге­не­ра­ції.

Сучасні гібриди озимого ріпаку ДСВ можна назвати гібридами „Сlimate change“ – генерації. Вони відповідають критеріям, що допомагає їм бути конкурентоспроможними в умовах клімату, що змінюється.

Су­ча­сні гі­бри­ди ози­мо­го рі­па­ку на 30% ефе­ктив­ні­ші в за­сво­єн­ні азоту

«Гібриди генетики сучасного покоління приблизно на 30% ефективніші в засвоєнні азоту, порівняно з гібридами, які були найбільш популярними буквально кілька років тому», - говорить Саймон Крьогер, продуктменеджер DSV.

В се­зо­ні 2022 ком­па­нія ДСВ пред­ста­вить укра­їн­сько­му ринку 8 нових про­ду­ктів

Щороку ДСВ наповнює свій портфель новими інноваційними сортами та гібридами. В сезоні 2022 року компанія представить українському ринку 8 нових продукти: новинку в асортименті кукурудзи – гібрид ПРОПУЛЬС; чотири нових гібриди озимого ріпаку - ДЮК, КРОКОДИЛ КР, ДІПЛО, ДАКС КЛ; два гібриди ярого ріпаку – ЛАВІНА і КОЛЕТ КЛ та новий сорт озимої пшениці – ЕМБЛЕМ.

Ком­па­нія Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

«Наші річні показники підтверджують, що ми використали правильні стратегічні важелі для майбутнього успіху. Нам знову вдалося збільшити наш дохід у складному бізнес-середовищі», – зазначив у своєму щорічному звіті д-р. Ейке Хупе, член виконавчого комітету, відповідальний за продажі, управління продуктами, маркетинг і селекцію DSV.