ТОВ «ДСВ-УКРАЇНА»

01133 МСП 01601 
Україна, м. Київ, 
бул. Лесі Українки, 34 
оф. № 405, а/с 39

Тел.: +44 (0) 224 62 25 
Факс: +44 (0) 224 62 25
https://www.dsv-ukraina.com.ua

Директор: 
Теличко Ярослав Олександрович

 

Зміст он-лайн-пропозиції 
Уся інформація та усі зображення, що містяться на сайті https://www.dsv-ukraina.com.ua, подаються з найкращих знань та намірів, проте не претендують на актуальність, повноту чи правильність. Попри усі намагання ми не гарантуємо, що описані якості, у кожному випадку застосування в сільському господарстві, є відтворюваними/доступними. З цього випливає те, що Ви можете використовувати їх лише як засоби для прийняття рішень. Фірма DSV виключає будь-яку відповідальність за безпосередні, опосередковані, атипові чи випадкові збитки або претензії з їх відшкодування, виникнення яких спричинене використанням помилкової чи неповної інформації, оскільки з боку автора не може бути ніякої доведеної зумисної провини або грубої недбалості.
Усі пропозиції не є обов’язковими для прийняття та виконання. Фірма DSV залишає за собою право, без попередження про те, змінювати, доповнювати або видалити сторінку, чи її частину, а також на деякий час, чи назавжди призупинити її існування.

Посилання та лінки 
Добір інформації проводиться з найкращих знань та намірів. Проте ми не беремо на себе будь-якої відповідальності стосовно іі функціональності, актуальності та правильності. Це також стосується й повноти та якості лінків, та особливо інформації, отриманої через посилання інтернет-сторінок третіх осіб ( включаючи правовий аспект змісту). Автор не має ніякого впливу на актуальний та майбутній зміст та добір інформації зі сторінок-посилань. З цієї причини автор зумисне дистанціюється від змісту усіх прикріплених сторінок /лінків, які були змінені після переходу за лінком. Це визначення є дійсним протягом усього терміну дії власних інтернет-пропозицій, вказаних лінків та посилань, а також записів користувачів у гостьових книгах, форумах для обговорення та списків розсилки, створених автором. Власник сторінки сам несе відповідальність за нелегальний, помилковий чи неповний зміст, та за збитки, що виникли з причин використання чи невикористання інформації, пропонованої таким чином, та на яку було зроблене посилання, а не особа, що зробила посилання на таку інформацію через цей лінк.

Авторські права та права на товарний знак 
Автор намагається дотримуватись авторських прав в усіх публікаціях, де використовуються графічні, звукові документи, відеоряди та тексти, використовує графічні, звукові документи, відеоряди і тексти, що були створені ним самим, або використовує графічні, звукові документи, відеоряди і тексти, які не підлягають ліцензуванню. Усі марки та товарні знаки, згадані в інтернет - пропозиції, або марки та товарні знаки, захищенні третіми особами, без обмежень підлягають положенням діючого права захисту товарного знаку та права захисту власності вказаних володарів. Лише на підставі зазначення назви, не може бути зроблений висновок, що товарний знак не захищений правами третіх осіб! 
Авторське право на оприлюднені об’єкти, створені самим автором, залишається у автора інтернет-сторінки. Розповсюдження чи використання таких графічних, звукових документів, відеорядів та текстів в інших електронних або друкованих публікаціях без явної згоди автора забороняється.

Виключення відповідальності 
Це виключення відповідальності слід розглядати як частину інтернет - пропозиції, з якої робиться посилання на цю сторінку. У випадку, коли частина або окремі формулювання у цьому тексті повністю чи частково не відповідають чинному законодавству, решта тексту та інші частини документу за своїм змістом та за строком дії залишаються незмінними.

 

Концепція, дизайн та реалізація

neusta webservices GmbH 
Turiner Straße 21 
50668 Köln 
Fon: +49 221 913999 0 
Fax: +49 221 913999 99 
www.neusta-webservices.de