Опис продукту

Гібрид ДАЙНЕМІК є флагманом унікального покоління гібридів від компанії ДСВ. Гібрид є мультирезистентним. В його основі лежить поєднання генетичної стійкості до жовтого вірусу турнепсу TuYV та стійкості до фомозу, на основі гену RLM-7. Таке поєднання забезпечує гібриду можливість безперешкодного транспортування асимілянтів від листя до квіток і стручків, протягом всього періоду вегетації, навіть за несприятливих умов. Водночас селекціонерам вдалось закріпити в ДАЙНЕМІКУ високу польову толерантність до Вертицильозу, стійкість до розтріскування стручків (PSR) та високу посухостійкість, забезпечивши тим самим унікальне поєднання ключових ознак для вирощування ріпаку в умовах України. Стабільність гібриду вражає. Протягом усіх років випробувань в умовах України та Європи ДАЙНЕМІК демонструє найвищий рівень врожайності, навіть за найважчих умов. Гібрид демонструє високу зимостійкість, помірно-інтенсивний розвиток навесні. Поєднання даних обливостей робить ДАЙНЕМІК універсальним та придатним для вирощування в усіх основних «ріпакосіючих» регіонах від Північного-Заходу до Півдня України.
Потужна коренева система ДАЙНЕМІК в поєднанні з еталонним здоров’ям рослини є основою посухостійкості та придатності гібриду до вирощування при різних способах основного
обробітку ґрунту. Водночас зразковий розвиток кореня забезпечує придатність гібриду до вирощування на різних типах ґрунтів, в різних ґрунтово-кліматичних умовах і доволі актуальних на сьогодні короткоротаційних сівозмінах.

  • Стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV
  • Стійкість до фомозу RLM-7
  • Стійкість розстріскування стручків PSR
  • Висока польова торентність до Вертицельозу

Рекомендований для вирощування

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.