Опис продукту

За роки вирощування в Україні сорт ТРІЗО зарекомендував себе як стабільний та високопродуктивний лідер серед сортів інтенсивного типу використання, що придатний для вирощування на різних  агрофонах. По типу формування врожайності (характеру компенсації) сорт належить до сортів типу високих стебло-стоїв, реалізовуючи свій потенціал врожайності, перш за все, зарахунок високої кількості колосів на м2.                                    

Сорт прекрасно підходить для висіву в ультраранні строки, що дає можливість зменшити ризики впливу посухи в традиційні терміни посіву і отримати добре
розвинену кореневу систему та листовий апарат. Це дозволяє максимально використати фотосинтез та наблизити врожайність ярої пшениці до озимих сортів.
При належній агротехніці сорт формує врожай 2-3 класу. По строкам посіву, як і інші сорти ярої пшениці, сорт ТРІЗО висівається по можливості раніше. За раннього посіву 4,5 млн. схожих насінин/га, при пізніших строках
рекомендується збільшити норму висіву до 5,5 млн. насінин. Оптимальна густота стеблостою 500 –600 продуктивних колосів на м2.

Захист рослин
При вирощуванні особливу увагу слід приділити розвитку септоріозу листя, бурої і жовтої іржі. Ураження іншими хворобами за весь період спостережень було відсутнім або незначним. Таким чином, обробіток проти хвороб листя проводиться в залежності від потреби і погодних умов.

  • Стабільний сорт
  • Високопродуктивний лідер серед сортів інтенсивного типу
  • Придатний для вирощування в різних агрофонах

Загальний

Тип Густоколосовий (густоволотевий) тип
Тип Густоколосовий (густоволотевий) тип

Врожай і структура врожайності

Густота стеблостою
+ + +
Озерненість колоса
+ +
Маса тисячі насінин
+ +
Врожайність без фунгіцидів
+
Врожайність з фунгіцидами
+ + +
Густота стеблостою
+ + +
Озерненість колоса
+ +
Маса тисячі насінин
+ +
Врожайність без фунгіцидів
+
Врожайність з фунгіцидами
+ + +

Агрономічні характеристики

Дозрівання
+ +
Висота рослини
+ +
Стійкість до вилягання
+ +
Дозрівання
+ +
Висота рослини
+ +
Стійкість до вилягання
+ +

Розвиток

Інтенсивність кущення
+ +
Розвиток навесні
+
Інтенсивність кущення
+ +
Розвиток навесні
+

Придатність

Пшениця після пшениці
Мульча посівна
+ +
Пізній посів
+ + +
Слабкі місця
Посів кукурудзи
+ +
Пшениця після пшениці
Мульча посівна
+ +
Пізній посів
+ + +
Слабкі місця
Посів кукурудзи
+ +

Придатний, як попередник для

Кукурудза
Кукурудза

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 09/2023, зміни зарезервовано.