ДОМІНАТОР

ПОРІВНЯННЯ PDF

Опис продукту

Еталонна стійкість до хвороб та вірусів
В умовах стрімкого поширення ріпаку в сівозміні, перед виробниками сьогодні виникає ряд нових викликів та завдань. І в цьому випадку якнайкраще демонструє свої сильні сторони новий гібрид озимого ріпаку від ДСВ – ДОМІНАТОР. В даному гібриді поєднана генетичну стійкість до фомозу, за рахунок нового гену Rlm S та стійкість до жовтого вірусу турнепсу (TuYV), що надає нам еталонний  рівень польової стійкості. Завдяки такій мультирезистентності і, як наслідок, повноцінній та безперешкодній роботі  фотосинтетичного апарату протягом всієї вегетації, ДОМІНАТОР повністю розкриває  свій потенціал, мінімізуючи при цьому вплив стресових факторів на рослину.

Пластичність до умов посіву
Зразкова реакція на внесення морфорегуляторів та низька схильність до витягування точки росту восени, в поєднанні з активним наростанням листової маси та швидким закриттям поверхні
ґрунту, робить ДОМІНАТОР надзвичайно пластичним у термінах посіву. Комбінація даних ознак дає нам можливість диференціювати ризики в умовах дефіциту вологи, а потужний корінь максимально ефективно засвоїть внесені у ґрунт добрива. Збалансований весняний розвиток надземної маси рослини зі швидким наростанням листової маси та помірним розвитком стебла, страхують виробників від ризику пошкодження генеративних органів пізніми заморозками.

Стабільність у різних ґрунтово-кліматичних умовах
Високі результати товарних посівів та незалежних випробувань з основних ріпакосійних регіонів Європи (DE, PL, CZ, RU, BY, EE, LV) свідчать про еталонну стабільність і врожайність. А високий вміст олії в зерні та синхронність дозрівання стручків і стебел роблять ДОМІНАТОР максимально технологічним для вирощування і збирання без втрат з високими якісними показниками товарного зерна. 

  • Стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV
  • Стійкість до фомозу RLM-7
  • Адаптивність до зон вирощування
  • Висока польова торентність до Вертицельозу

Врожай і структура врожайності

Врожайність
+ + +
Олійність
+ + +
Врожайність
+ + +
Олійність
+ + +

Агрономічні характеристики

Дозрівання
+ +
Холодостійкість
+ + +
Висота рослини
+ +
Розвиток восени
+ +
Розвиток навесні
+ +
Дозрівання
+ +
Холодостійкість
+ + +
Висота рослини
+ +
Розвиток восени
+ +
Розвиток навесні
+ +

Стійкості

Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до осипання
+ +
Стійкість до фомозу
+ + +
Посухостійкість
+ + +
Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до осипання
+ +
Стійкість до фомозу
+ + +
Посухостійкість
+ + +

Строк посіву

Ранній посів
+
Пізній посів
+
Ранній посів
+
Пізній посів
+

Рекомендований для вирощування

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.