ЕВЕРЕСТ

PDF

Опис продукту

'Швидкі темпи росту та розвитку на початкових етапах дають можливість швидко закривати поверхню ґрунту та максимально ефективно використовувати запаси вологи для формування майбутнього врожаю. Сорт
ЕВЕРЕСТ рекомендований для висіву в оптимальні терміни після того, як мине загроза весняних заморозків.
Висока ступінь опушення листя та стебла, що характерна для сорту, дає можливість краще переносити шкідливий вплив біотичних та абіотичних стресів. 
Високі показники стійкості до розтріскування та рівномірності дозрівання бобів у різних ярусах сприяють комбайнуванню з мінімальними втратами врожаю. Добра стійкість до основних хвороб забезпечує гарний фітосанітарний стан посіву при стандартних схемах захисту.
Вегетаційний період сорту становить 110-115 діб, або 2550 CHU, що в більшості випадків дає нам можливість якісно підготувати ґрунт
для посіву пшениці. Сорт ЕВЕРЕСТ належить до сортів із напівіндетермінантним типом розвитку. ЕВЕРЕСТ придатний до посіву на
різних типах ґрунтів з практичним рівнем врожайності 28-42 ц/га. За роки державного сортовипробування в Україні, виробничих та дрібно ділянкових дослідах соя ЕВЕРЕСТ показує впевнені результати зі стабільно високими показниками продуктивності.

  • 'Вершина Вашого успіху
  • Висока ступінь опушення листя та стебла
  • Рівномірність дозрівання бобів у різних ярусах
  • Високі показники стійкості до розтріскування

Врожай і структура врожайності

Дозрівання
+ +
Холодостійкість
+ + +
Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до осипання
+ + +
Рівень білка
+ +
Олійність
+ +
Врожайність
+ + +
Дозрівання
+ +
Холодостійкість
+ + +
Стійкість до вилягання
+ + +
Стійкість до осипання
+ + +
Рівень білка
+ +
Олійність
+ +
Врожайність
+ + +

Морфологічні властивості

Визначте ріст
(9)
(напівдетермінантний)
Форма росту рослини
(4)
(напівпрямий до середнього)
Висота рослини
(3)
(малий)
Форма бічного листочка
(1)
(загострено-яйцеподібна)
Квітковий колір
(4)
(фіолетовий)
Маса тисячі насінин
(7)
(високий)
Забарвлення насіння
(2)
(жовтий)
Забарвлення рубчика
(2)
(жовтий)
Визначте ріст
(9)
(напівдетермінантний)
Форма росту рослини
(4)
(напівпрямий до середнього)
Висота рослини
(3)
(малий)
Форма бічного листочка
(1)
(загострено-яйцеподібна)
Квітковий колір
(4)
(фіолетовий)
Маса тисячі насінин
(7)
(високий)
Забарвлення насіння
(2)
(жовтий)
Забарвлення рубчика
(2)
(жовтий)

Стійкість до хвороб

Склеротиніоз
+ +
Борошниста роса
+ +
Бактеріоз
+ +
Вірус мозаїки
+ +
Склеротиніоз
+ +
Борошниста роса
+ +
Бактеріоз
+ +
Вірус мозаїки
+ +

Рекомендований для вирощування

Інформація, щодо рекомендацій чи переліку продуктів, що згадані на даному веб-сайті не несе гарантії повноти та абсолютної правильності. Вся інформація надається в якості рекомендації та допомоги для прийняття рішень. Склади сумішей можуть змінюватися, якщо окремі сорти відсутні. Статус 01/2021, зміни зарезервовано.