Винос, кг /га на 30 ц/ га запланованого врожаю
Елементз насіннямсоломаразом
Фосфор (P2O5)541872
Калій ( K2O )30 120 150
Магній ( MgO ) 15 21 36

Період вегетації ярого ріпаку становить 90-115 днів від сходів до збирання. А період активного споживання елементів живлення – лише 35-40 діб. Тому основна кількість добрив повинна бути внесена до посіву культури. На середніх і тяжких за  механічним  складом  грунтах  рекомендується  внести  80  кг діючої речовини азоту, і по 15-20 кг фосфору і калію. В середньому це відповідає приблизно 200 кг/га аміачної селітри, яку вносять під першу глибоку культивацію і біля 100-150 кг/га нітроамофоски, що вносяться під передпосівну культивацію або при посіві. На легких грунтах, де існує ризик вимивання азоту, 60% його вно-сять до посіву і 40% під час стеблування ріпаку.

Що  стосується  азотного  живлення,  то  в  умовах стійкого  зволоження  ефективнішим  є  дробне  внесення за  принципом  35%:65%.  Перша  доза  під  передпосівну культивацію, друга на початку фази росту стебла. Сумарна кількість азоту повина бути не меншою як 100-120 кг/га діючої речовини. В умовах нестійкого зволоження ефект від  дробного  внесення  є  нижчим,  тому  основна  частина
азоту (70% повинна вноситись до посіву).

Оптимальна норма передпосівного удобрення - 40-60 кг/га фосфору і калію. Сірку краще вносити до початку росту пагонів з нормою 1 кг/ц запланованого врожаю. Ефективним є позакореневе внесення бору з нормою 200-300 г/га.

Приклад азотного удобрення.
Азотне удобрення проводять в два прийоми: 60-80 кг N/га під посів і 40-50 кг N/га в фазі початку бутонізації. Загальна норма внесення - 4 кг азоту/100 кг насіння.