Насіння для продуктивного кормовиробництва

В Україні велика різноманітність грунтових і кліматичних умов, що потребує кваліфікованого підбору багаторічних трав, які входять до травосумішей. Основним акцентом у селекції сортів трав і компонування травосумішок для ДСВ є вплив на молочну продуктивність стада, що забезпечується високим вмістом сухої речовини, енергетичною цінністю, перетравністю, адаптивністю і швидким формуванням маси окремими сортами трав.

Успіхи ДСВ у країнах Західної Європи викликали потребу поширення продуктів компанії на східноєвропейські ринки. Для якісної оцінки травосумішей ми керуємося такими основними параметрами як перетравність, вміст цукрів, вміст протеїну та енергетична цінність. Сукупність високих показників по цим параметрам забезпечує отримання максимальної молочної продуктивності стада. Практично доведено, що підвищення перетравності зеленого корму на 1 відсоток призводить до підвищення апетиту тварин і поїдання корму і, таким чином, денна продуктивність корів порівняно з контролем зростає на 0,25 л. У Великобританії цей показник є одним із базових у сортовипробуваннях кормових трав. Таким чином, деякі суміші трав, маючи кращу перетравність, забезпечують більшу молочну продуктивність стада. Зважаючи на довгу тривалість використання травосумішей, ефективність вирощування такого насіння дуже висока.

 

Компанія сконцентрувала свої зусилля на селекції і виробництві різних видів і сортів трав, для формування широкого асортименту, здатного задовольнити потреби господарств в залежності від кліматичних умов регіону, рівня інтенсивності вирощування, напрямку використання і т.д.

Травосуміші ДСВ

Базуючись на глибокому вивченні росту і розвитку сортів та видів трав, спеціалісти розробили програму травосумішей ДСВ.

Вибір оптимального співвідношення різних видів і сортів базується на врахуванні наступних умов:

  • запобігання міжвидової конкуренції рослин у агроценозах;
  •  добір оптимальних видів і сортів трав різноярусних за висотою, для повного використання сонячної енергії, при цьому мінімального пригнічення один одного;
  • оптимальний розподіл урожайності укосів, за рахунок добору сортів і видів за достиганням;
  • добір низько- або високорослих сортів для формування лугів для пасовищного або силосно-сінажного напрямку використання;
  • регулювання вмісту бобових трав для формування лугів з невисокою інтенсивністю виробництва;
  • формування травосумішей з сортів і видів, стійких до несприятливих умов, а також врахування взаємозамінності і компенсаційної здатності.